برخی دستگاه های تعمیر شده

 

 • عیب یابی و تعمیر دستگاه 100KHz – 44GHz SMF 100 A کمپانیR&S
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه  SMB 100 A کمپانیR&S
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه DCPower Supply HY-3020E کمپانیHYelec
 • تعمیر دستگاه اسپکتروم آنالایزر دستی مدل 100KHz – 18GHz FSH18 کمپانیR&S
 • کالیبراسیون دستگاه­های GDS-2204، GOS-635G، GDM-394
 • کالیبراسیون دستگاه­های TDS3034C کمپانی Tektronix
 • کالیبراسیون دستگاه­های DS4032،  DG1032Z کمپانی Rigol
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه DSO1024A , DSO3024A کمپانی Agilent
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه  MS2665Cکمپانی Anritsu
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه 300KHz – 26GHz  E4403B, E4408Bکمپانی Agilent
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه FSEA30 کمپانیR&S
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه CMTA 54 کمپانیR&S
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه  E8257D 100KHz- 20GHzکمپانی Agilent
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه  MG3670Aکمپانی Anritsu
 • تعمیر دستگاه Fluke 336 Digital Multimeter
 • تعمیر دستگاه  FSH3 کمپانیR&S
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه 300KHz – 50GHz  8565ECکمپانی Agilent
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه 300KHz – 40GHz  8564Eکمپانی Agilent
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه  4194Aکمپانی Agilent
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه  4396Bکمپانی Agilent
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه  8564ECکمپانی Agilent
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه  Hittite HMC-T2240
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه  Tektronix DSA 8000
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه  HAMEG HM8135
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه Iwatsu SL-4630A
 • تعمیر دستگاه Agilent / HP 8722C Microwave Network Analyzer, 40GHz
 • تعمیر دستگاه Agilent-Keysight 8566A Spectrum Analyzer
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه Anritsu MS2687B Spectrum Analyzer
 • عیب یابی و تعمیر دستگاه Rohde & Schwarz FSEA20 9 kHz TO 3.5 GHz
 • تعمیر دستگاه Agilent / HP 83732B Signal Generator 10MHz-20GHz
 • تعمیرو عیب یابی دستگاه Agilent / HP 8757D Scalar Network Analyzer
 • و انجام پروژه های متعدد تعمیرات از شرکت های دولتی و خصوصی

دفاتر گروه

در حال حاضر تنها دفتر اجرایی و دریافت کننده درخواست های آموزش و تعمیرات گروه در آدرس : تهران ، خیابان آزادی ، خیابان حبیب ا... ، خیابان شهید قاسمی، ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف ، کوچه ی تیموری ، بن‌بست شهرام ، پلاک 6 ، طبقه اول دایر می‌باشد.

عضویت در خبرنامه