مجموعه مقالات گوناگون

موج‌بَر

موج‌بَر یا هادی موج ساختاری است که امواجی چون امواج الکترومغناطیسی و امواج صوتی را هدایت می‌کند.

برای هر نوع موج انواع گوناگونی هادی موج وجود دارد

MDF

Main Distribution frame ) MDF )  به عنوان بخش توزیع کننده اصلی کلیه خطوط ورودی و خروجی در هر مرکز مخابرات محلی است ،که به عنوان اینترفیسی بین مشترک و مرکز تلفن ( سوئیچ ) سالن دستگاه قرار می گیرد.

 

عضویت در خبرنامه